1. Allgemein

1.1. Niniejsze wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych IngeniousWare GmbH, Bahnhofstraße 4a, 76137 Karlsruhe (zwanego dalej "Dostawcą") regulują kwestię kontaktu Dostawcy z jego danymi, które są przechowywane w związku z korzystaniem ze strony internetowej "ingeniousware.com" (zwanej dalej "stroną internetową").

1.2. Celem przetwarzania danych jest utworzenie strony internetowej, na której Sprzedawca może udostępniać swoje dane i nawiązywać kontakty z klientami.

2. Datenerhebung ohne Einwilligung

Każde wejście użytkownika na stronę dostawcy i każde usunięcie danych może prowadzić do usunięcia danych na podstawie tej decyzji.

2.1. Zabezpieczenie w danych protokołów

Przy każdym wejściu Użytkownika na stronę internetową oraz przy każdym pobraniu danych, dane dotyczące tej decyzji zostaną zapisane w protokole. Dane te nie są przeznaczone dla konkretnych osób. Użytkownik nie może również stwierdzić, kto z użytkowników pobrał dane.

Im Einzelnen wird über jeden Abruf folgender Datensatz gespeichert:

- Browsertyp/ -wersja

- stosowany system zakładowy

- Adres URL odsyłającego (poprzednio używana strona)

- Hostname des zugreifenden Rechners (adres IP)

- Godzina otwarcia serwera.

Dane te nie są przeznaczone dla innych osób. Łączenie tych danych z innymi źródłami danych nie jest zalecane. Dane te zostaną następnie poddane analizie statystycznej.

2.2. Wykorzystanie plików cookie

Użytkownik korzysta z plików cookie w celu poprawy działania swoich aplikacji, za pomocą których dane użytkownika są opracowywane, przetwarzane i generowane. Pliki cookie to niewielkie dane, które umożliwiają korzystanie z aplikacji internetowych. Przeglądarka internetowa pobiera te dane automatycznie z serwera dostawcy i zapisuje je na komputerze użytkownika. Pliki cookie to dane tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika. Pliki cookie umożliwiają weryfikację przeglądarki internetowej użytkownika i tym samym analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Użytkownik korzysta z plików cookie sesyjnych.

Gdy użytkownik korzysta ze strony internetowej, wysyła na jego komputer Session-Cookie. W ten sposób korzystanie z witryny będzie dla Państwa szybsze i sprawniejsze. W przypadku usunięcia lub zmiany przeglądarki plik cookie zostanie usunięty i nie będzie miał już żadnych skutków.

Użytkownik może samodzielnie usuwać pliki cookie zapisane na jego komputerze. Można również tak skonfigurować przeglądarkę, aby przed włączeniem ciasteczek informowała o nich, a nie włączała żadnych ciasteczek. Zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie można w pełni korzystać z niektórych funkcji strony internetowej osoby odwiedzającej.

2.3. Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, narzędzia analityki internetowej firmy Google Inc ("Google"). Google Analytics korzysta z tzw. "Cookies", dane tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej przez użytkownika. Uzyskane dzięki Cookie informacje o korzystaniu przez użytkownika z tej strony internetowej (np. jego adres IP) zostaną przeniesione na serwer Google w USA i tam wykorzystane. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla współpracowników oraz w celu świadczenia usług powiązanych z ochroną strony internetowej i korzystaniem z Internetu. Google będzie również przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile zostało to ustawowo stwierdzone, lub gdy osoby te będą przetwarzać te dane w imieniu Google. Google nie będzie w żadnym wypadku łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi Google. Instalację plików cookie można uniemożliwić poprzez odpowiednie skonfigurowanie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie można w pełni korzystać z niektórych funkcji tej strony internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej powoduje, że użytkownik jest narażony na przetwarzanie przez Google zgromadzonych przez niego danych w opisany powyżej sposób i z uwzględnieniem opisanego powyżej celu. Ochrona i zabezpieczenie danych może być w każdej chwili dokonane za pomocą poniższych programów Zusatz https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de i może mieć wpływ na przyszłość. W związku z dyskusją na temat wykorzystania narzędzi analitycznych z pełnymi adresami IP, chcemy zaznaczyć, że na tej stronie internetowej wykorzystywane jest narzędzie Google Analytics z funkcją "_anonymizeIp()", a tym samym adresy IP są przetwarzane wyłącznie w celu bezpośredniego spersonalizowania danych.

3. Przetwarzanie danych po zgłoszeniu

Aby móc korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej " ingeniousware.com ", należy zarejestrować się na tej stronie internetowej i zapoznać się z odpowiednimi częściami niniejszych Wytycznych dotyczących ochrony danych, również podczas rejestracji. Użytkownik nie może w żadnym wypadku gromadzić, wykorzystywać ani wykorzystywać swoich danych w celu korzystania z usług "ingeniousware.com", a także w celu wspomagania wykonywania czynności związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z wymienionymi poniżej przepisami o ochronie danych osobowych, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Von Zeit zu Zeit sind gegebenenfalls Änderungen dieser Datenschutzrichtlinien notwendig, um die Bereitstellung des "ingeniousware.com"-Services zu gewährleisten.

3.1. Przyjęcie jako użytkownik

Wyrażenie zgody podczas rejestracji jako użytkownik na stronie "ingeniousware.com" uniemożliwia wykorzystanie moich danych osobowych i informacji zgodnie z poniższymi zasadami.

3.1.1. Jeśli Użytkownik może korzystać z usługi Usługodawcy w sposób nieuprawniony, powinien wiedzieć, że jego dane osobowe, np. pseudonim i adres e-mail, mogą być wykorzystywane do prezentacji usług "ingeniousware.com".

3.1.2. Ponadto należy pamiętać, że adres IP oraz protokołowanie odsyłaczy do poszczególnych stron internetowych w celu korzystania z usług "ingeniousware.com" mogą być zidentyfikowane i chronione.

3.1.3. Von Zeit zu Zeit erfolgt gegebenenfalls zu Zwecken der Systemwartung von der Verwenderin eine Weitergabe der erhobenen Daten an Dritte, welche vor allem der Gewährleistung der Funktionalität des "ingeniousware.com"-Services dient. Taka zmiana następuje w oparciu o solidne podstawy, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.2. Zgłoszenie jako klient

W przypadku wyrażenia zgody na przystąpienie do umowy jako klient korzystający z usług płatnego serwisu "ingeniousware.com", wyrażam zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z poniższymi zasadami.

3.2.1. Jeśli chcesz korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę jako Klient w sposób nieuprawniony, musisz wiedzieć, że Twoje dane, takie jak pseudonim, imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, mogą być wykorzystywane do wysyłania i korzystania z usług płatnych serwisów "ingeniousware.com".

3.2.2. 3.2.2. Klient powinien zapewnić, że Przekazujący, o którym mowa w punkcie 3.2.1., przekaże dane osobowe dotyczące przetwarzania danych zewnętrznemu Dienstleistrowi, jeżeli i o ile przekazanie danych do przetwarzania jest wymagane.

3.3. Połączenie z profilem Facebook-Profil

Facebook to sieć społecznościowa należąca do Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia). Użytkownicy mają możliwość umieszczenia na tej stronie internetowej swojego profilu na Facebooku.

Przy połączeniu z Facebookiem dowiesz się, że my przekazujemy dane do Facebooka, a Facebook do nas. Szczegóły dotyczące tego, jakie dane mogą być przesyłane, pokazuje również okno dialogowe Facebooka. Aby uzyskać prawidłową interpretację podczas przeglądania, należy pobrać z profilu na Facebooku m.in. imię i nazwisko oraz adres e-mail i wybrać je. Aby uzyskać dostęp do danych z Facebooka w odniesieniu do watchmi.tv, należy w dowolnym momencie skontaktować się z Facebookiem w sekcji "Startseite → \/ → Privatsphäre-Einstellungen → Anwendungen und Webseiten → Anwendungen, die Sie verwenden → ingeniousware.com → Anwendung entfernen". Es werden dann keine weiteren Daten übermittelt.

Chcemy przez to zaznaczyć, że zarówno podczas pierwszej rejestracji, jak i podczas dalszego przebywania na naszej stronie internetowej może dojść do zabezpieczenia danych przez Facebook. O tym, jakie dane Facebook udostępnia w związku z własnymi działaniami, dowiesz się w sekcji dotyczącej przechowywania danych w serwisie Facebook; tam uzyskasz również inne informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych przez Facebook oraz na temat swoich praw w tym zakresie.

3.4. Połączenie z profilem w google+

google+ to sieć społecznościowa stworzona przez firmę Google Inc. pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Po dokonaniu zgłoszenia za pośrednictwem google+ dowiesz się, że nasze dane w google+ są przekazywane i google+ do nas. Szczegóły dotyczące tego, jakie dane mogą być przesyłane, pokazuje również okno dialogowe połączenia z google+. Aby uzyskać prawidłową interpretację podczas przeglądania, należy odczytać m.in. imię i nazwisko oraz adres e-mail i wybrać te dane.

Chcemy zapewnić, że zarówno podczas pierwszej rejestracji, jak i podczas dalszego korzystania z naszej strony internetowej, można uzyskać dostęp do zabezpieczenia danych przez google+. O tym, jakie dane google+ udostępnia w ramach własnych sieci, dowiesz się w dokumentacji danych google+; tam też uzyskasz dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych przez google+ oraz na temat swoich praw w tym zakresie.

4. Przetwarzanie danych na podstawie szczególnej woli użytkownika (Datenverarbeitung aufgrund specieller Einwilligung)

W trakcie rejestracji w serwisie "ingeniousware.com" oraz w innym czasie Użytkownik ma prawo do ponownego wykorzystania swoich danych przez Dostawcę. To prawo jest realizowane poprzez wyraźne wyjaśnienie i nie jest w szczególności uzależnione od tego, czy usługa świadczona przez Dostawcę została naruszona.

4.1. Kontaktformulare / E-maile

W przypadku korzystania z formularzy kontaktowych oraz w przypadku wysłania wiadomości e-mail do nadawcy, zostaną pobrane odpowiednie dane (imię i nazwisko, adres pocztowy oraz treść wiadomości). W przypadku korzystania z formularzy kontaktowych lub wysłania wiadomości, dane te będą przechowywane w pamięci.

4.2. Biuletyn informacyjny

Użytkownik może wyrazić zgodę, aby informować dostawcę o informacjach o produkcie i nowościach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprzedawca przekazuje w regularnych odstępach czasu biuletyn informacyjny.

Użytkownik może zrezygnować z tej usługi, jeśli w każdym e-mailu z newsletterem znajdzie się hiperłącze umożliwiające jej skasowanie. Zudem haben Sie die Möglichkeit, durch Versand einer E-Mail an newsletter@ingeniousware.com oder per Post (zusenden an: IngeniousWare GmbH, Bahnhofstraße 4a, 76137 Karlsruhe) mitzuteilen, dass Sie den Newsletter nicht mehr bekommen möchten. Po tym fakcie dane osobowe zostaną wykorzystane do dalszego wykorzystania w innych celach, niż opisane w tym punkcie.

5. Prawo o postępowaniu naprawczym i prawo o postępowaniu sądowym

Po otrzymaniu żądania przekazuję użytkownikowi w sposób jawny lub elektroniczny informacje o tym, jakie dane osobowe są przechowywane na jego temat.

W razie potrzeby można samemu wyrazić swoją wolę, co będzie miało wpływ na przyszłość poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres datenschutz@ingeniousware.com lub poprzez pisemne powiadomienie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

IngeniousWare GmbH

Bahnhofstraße 4a

76137 Karlsruhe

Zwracamy uwagę na to, że przechowywanie danych osobowych nie jest konieczne, w szczególności w przypadku, gdy nie jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.