Utwórz swój pierwszy model sieci hydraulicznej

Przekaż nam:

  • Pliki kształtów GIS
  • pliki .dxf , pliki .csv
  • lub inne niestandardowe formaty danych

Tworzymy dla Ciebie model sieci hydraulicznej. Dołączamy roczną licencję użytkową na platformę oprogramowania online oraz zapewniamy dostęp do naszych kursów online i pomocy technicznej.

Optymalne rozmieszczenie czujników

Warunkami wstępnymi są:

  • model sieci hydraulicznej
  • porozumienie w sprawie celów i sposobu ich oceny

Dostarczamy raport rozwiązania, który zawiera zoptymalizowaną liczbę czujników wraz z ich lokalizacjami. Dodajemy roczną licencję na platformę online oraz zapewniamy dostęp do naszych kursów online i pomocy technicznej.

Monitorowanie sieci wodociągowej 24/7

Warunkami wstępnymi są :

  • model sieci hydraulicznej
  • dane pomiarowe (przepływ, ciśnienie)
  • wyznaczona osoba kontaktowa

Wdrażamy zautomatyzowany system wykrywania anomalii wraz z powiadomieniami od operatora. Dostarczamy 1 bramkę czujników, bezpłatnie na okres 6 miesięcy. Dodajemy roczną licencję na oprogramowanie do monitorowania wraz ze szkoleniem.

Projekt pilotażowy: rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta

Uzgadniamy założenia projektu pilotażowego, jego cel i zakres oraz ustalamy niezbędne warunki wstępne. Wdrażamy indywidualne rozwiązanie i dajemy Ci roczną licencję na naszą platformę internetową, w tym dostęp do naszych kursów online i wsparcia technicznego.