Stan obecny
Niezarejestrowany
Cena
Otwórz

Wprowadzenie

Kurs ten jest przeznaczony dla specjalistów i studentów zajmujących się zagadnieniami związanymi z systemami dystrybucji wody. Łączy on teoretyczne aspekty analizy sieci hydraulicznej z praktyką stosowania oprogramowania do monitorowania i optymalizacji systemów dystrybucji wody.

Kursowi towarzyszy kilka gotowych do użycia przykładów modeli hydraulicznych, które można pobrać. Uczestnicy tego kursu otrzymają również roczną licencję na edycję profesjonalną WATERing oraz roczny dostęp do wszystkich aktualizacji oprogramowania i treści kursu. 

Przygotowaliśmy dla Ciebie pięć warsztatów zawierających praktyczne przykłady. Zachęcamy do ich samodzielnego przeprowadzenia i poszerzenia swoich umiejętności. Każdy z tych warsztatów kończy się quizem, który pozwoli ocenić Twój rozwój. Punkty uzyskane w quizach zostaną dodane do ogólnego wyniku szkolenia. W zależności od wyników będziesz mógł poprosić o test online z jednym z naszych instruktorów, aby podnieść swoją rangę bushido i otrzymać oficjalny certyfikat.