Stan obecny
Niezarejestrowany
Cena
Wewnętrzny

Wprowadzenie

Kurs ten jest przeznaczony dla specjalistów i studentów zajmujących się zagadnieniami związanymi z systemami dystrybucji wody. Łączy on teoretyczne aspekty analizy sieci hydraulicznej z praktyką stosowania oprogramowania do monitorowania i optymalizacji systemów dystrybucji wody.

Kursowi towarzyszy kilka gotowych do użycia przykładów modeli hydraulicznych, które można pobrać. Uczestnicy tego kursu otrzymają również roczną licencję na edycję profesjonalną WATERing oraz roczny dostęp do wszystkich aktualizacji oprogramowania i treści kursu. 

Przygotowaliśmy dla Ciebie pięć warsztatów zawierających praktyczne przykłady. Zachęcamy do ich samodzielnego przeprowadzenia i poszerzenia swoich umiejętności. Każdy z tych warsztatów kończy się quizem, który pozwoli ocenić Twój rozwój. Punkty uzyskane w quizach zostaną dodane do ogólnego wyniku szkolenia. W zależności od wyników będziesz mógł poprosić o test online z jednym z naszych instruktorów, aby podnieść swoją rangę bushido i otrzymać oficjalny certyfikat.

 

Szkolenie zawartość

Rozwiń wszystko
Wprowadzenie i pierwsze kroki
Tworzenie modeli sieci hydraulicznej
Przeprowadzenie analizy sieci hydraulicznej
Warsztat 1: tworzenie i uruchamianie prostego modelu hydraulicznego
thelesson zawartość
Warsztat 2: Pierwsze kroki z zaworami i pompami w modelu hydraulicznym
1 z 3