Nowe technologie nie są już opcjonalne, a my udostępniamy je każdemu przedsiębiorstwu wodociągowemu. Jeśli myślisz o zainwestowaniu w cyfryzację i monitorowanie sieci w celu zmniejszenia kosztów operacyjnych, to jest to właściwy moment, aby to zrobić. Jeśli zastanawiasz się nad współpracą ze specjalistami w procesie cyfryzacji, skontaktuj się z nami.   Ale jaki byłby najlepszy sposób na przeprowadzenie transformacji cyfrowej w praktyce? Coś radykalnego, szybszego, wolniejszego, wdrażanego samodzielnie czy w pełni outsourcowanego? Nasze podejście polega na współpracy z przedsiębiorstwami użyteczności publicznej przy opracowywaniu rozwiązań zgodnych z ich potrzebami oraz stopniowym wprowadzaniu technologii. Z korzyścią dla klienta jesteśmy w stanie dostarczyć czujniki, transmisję danych, oprogramowanie do monitorowania sieci wodociągowej oraz usługi inżynieryjne na żądanie. Nie chodzi o całkowite zastąpienie technologii klienta, ale raczej o rozpoczęcie integracji nowych technologii i wdrożenie niezbędnych dostosowań i/lub interfejsów łączących, gdy jest to konieczne. Jest to proces, a nie metoda typu "jedno rozwiązanie pasuje do wszystkich". Dlatego na każdym etapie transformacji cyfrowej konieczna jest ścisła współpraca z przedsiębiorstwem użyteczności publicznej. Nasza współpraca powinna być bardziej zbliżona do procesu transferu technologii niż do podejścia "dostawca - klient". Aby tak się stało, transformacja cyfrowa powinna być wprowadzana nie tylko na poziomie technologicznym, ale także na poziomie profesjonalistów pracujących w firmie. Dlatego jesteśmy bardzo zaangażowani w prowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania technologii w ramach proponowanego projektu pilotażowego.

Zostaw komentarz